MŠ - prázdninový provoz 25.05.2022

Vážení rodiče,
Vámi vyplněnou žádost, kterou obdržíte ve Vaší kmenové škole, v daném termínu odevzdáte v příslušné škole, do které se budete na prázdninový provoz hlásit (potvrzení od lékaře není třeba, spolu s přihláškou přinesete okopírovaný Evidenční list dítěte z Vaší kmenové MŠ a pověření k vyzvedávání).
Ve stanoveném termínu si v příslušné škole zjistíte na vyvěšeném seznamu, zda Vaše dítě bylo přijato (letos opět nebude zasíláno kladné rozhodnutí, bude pouze vyvěšen seznam registračních čísel s výsledkem přijetí).

Termíny:

  • pátek 10. 6. 2022 od 13:00 hod do 17:00 hod.

Podání žádostí v jednotlivých mateřských školách, kam se budete hlásit.

Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. Pokud nebudete moci v daném termínu Žádost podat, kontaktujte předem ředitele/ředitelku školy a dohodněte si náhradní termín podání žádosti.

Při odevzdání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno, a dále čísla účtů a variabilní symboly pro účel platby (školného a stravného) na účty jednotlivých škol.
Dále vám bude sdělena částka, dle vašeho požadavku docházky dítěte (školné 300,- + stravné – počet přihlášených dnů x cena za denní stravu), kterou v případě přijetí dítěte uhradíte na účet dané školy nejpozději do pátku 24. 6. 2022.
Uhrazení poplatků před nástupem dítěte v daném termínu je podmínkou pro docházku do náhradní mateřské školy.

Zároveň Vás informujeme o tom, že Vás mateřská škola, na které budete podávat žádost o přijetí na prázdniny, požádá o souhlas s nakládáním s Vašimi osobními daty i osobními daty Vašeho dítěte.

  • V pondělí 20. 6. 2022

Vyvěšení seznamu s výsledky přijímacího řízení na jednotlivých školách a webových stránkách škol.

Prosíme Vás, abyste velmi zodpovědně zvážili potřebu docházky Vašeho dítěte o letních prázdninách a „Žádost“ podávali jen v případě, že Vaše dítě do MŠ skutečně nastoupí.
Přijímání dětí je prováděno ve správním řízení. To obnáší poměrně velkou administrativní zátěž vedení škol. Každoročně je zaznamenáváno nezanedbatelné procento dětí, které rodiče přihlásí, ale do MŠ bez vážného důvodu vůbec nenastoupí. Mnohdy tuto skutečnost rodiče škole ani neoznámí.