Základní škola

Dětský den

Vpátek 31. 05. 2024 se děti z 1.A, 1.B a 2.A zúčastnily "Dětského hasičského dne" v obchodním centru Futurum Hradec Králové.Dozvěděli se spoustu informací o práci hasičů a za plnění jednotlivých úkolů byly odměněni drobnými dárky a cukrovou vatou.