Základní škola

Den s Andersenem

Po dvouleté přestávce se v pátek 01.04. 2022 konala tradiční Noc s Andersenem na podporu čtenářství.
Naši prvňáčci si akci pozměnili na Den s Andersenem. Naše činnosti:

  • práce s nejoblíbenější knihou
  • pracovní listy s básničkou, březen měsíc knihy
  • popletená pohádka, otázky a odpovědi
  • výroba záložky, pohádkové dvojice
  • soutěž ve dvojicích pro obě naše první třídy
  • vyhodnocení

Dopoledne se vydařilo.
                                                                                                    Mgr. M. Dlabáčková