Základní škola

Knihovna 4

V pondělí 17. 04. 2023 se žáci první třídy zúčastnili návštěvy knihovny se zaměřením na lidské tělo. Paní knihovnice měla připravené smyslové orgány, vysvětlení jednotlivých orgánů, ukázky z knížek. Beseda o jednotlivých smyslech. Děti si také vyzkoušely - zrak, sluch, hmat, čich, chuť.
V závěru si zase mohli prohlédnout různé knížky a někteří si i knihy již půjčují domů. Těšíme se na zkoušku čtení v červnu.