Základní škola

Lidské tělo

Vše o lidském těle jsme si zopakovali ve dvou projektových dnech. Patřičně oblečeni jsme se vrhli do plnění úkolů.

  • křížovky, hádanky, doplňovačky, puzzle
  • Kimova hra, pracovní listy zaměřené na lidské tělo
  • zábavná matematika, čtení textu
  • popis osoby, vážení, měření, určování orgánů
  • praktické poznávání všech smyslů, nemoc , úraz, zuby
  • výstavka encyklopedií, zdravá a nezdravá výživa
  • výtvarné činnosti, skupinová práce

Na závěr se naše třída proměnila ve zdravotní středisko. V ordinacích ošetřovali šikovní lékaři a sestřičky. Velký úspěch zaznamenala výroba skutečné sádry, kterou si všichni odnesli na ruce domů. Projekt se vydařil.


Žáci 1. A + M. Dlabáčková