Základní škola

O veliké řepě

" Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil...."
A jak to bylo všechno dál? To se dozvěděly děti z 1. A v pohádkovém projektu,  kdy pracovaly s celou pohádkou. Některé činnosti:

  • seznámení s pohádkou, čtení a poslech
  • pohybová chvilka, popletená pohádka
  • řazení postav z pohádky
  • skládání puzzle, vytleskáváním slabik
  • druhy řepy, práce s barvou, otisky ruky
  • malování pohádky a  omalovánky
  • mluvnické a matematické úkoly
  • dramatizace pohádky, tahání řepy


Žáci 1.A a tř. uč. M. Dlabáčková