Základní škola

Karneval

V pondělí 31.1. byl pro prvňáčky velký den, jelikož dostali svoje první vysvědčení, aby na tento den jen tak nezapomněli, tak jsem si ho zpříjemnili karnevalovým rejem.
Společně jsme si pověděli o karnevalu a také masopustu, vyrobili jsme si záložku, zazpívali písně, zatancovali, zahráli karnevalové soutěže a v neposlední řadě odměnili nejlepší masky. Byl to krásný den jako celé 1. pololetí, kdy jsme se seznamovali mimo jiné s pravidly a prostředím třídy, školy. Naučili jsme se všechna písmena v Živé Abecedě, slavnostně přijali Slabikář od krále Slabikáře, ve kterém již někteří zdatně čtou. V matematice již nám není cizí počítání do osmi a já jsem velice ráda, že chodíme do školy s úsměvem na tváři.
 

Mgr. O. Nedbalová a žáci 1.B