Základní škola

Jednotky délky

Děti si vyzkoušely jednotky délky: píď, krok, stopa, loket, rozpětí....... znáte také???? Nejsou sice nejpřesnější, ale zábavné při hodině matematiky. Délka kroků na šířku třídy, délka stop na délku třídy, rozpětí paží jednotlivých dětí aj.
J. Komárková