Základní škola

Velikonoce

-    Lidové zvyky a obyčeje, pletení pomlázky, barvení vajíček, básně, koledy
-    Pašijový týden
-    Příběh: jednoduchá pomlázka
-    Skupinová práce – Velikonoce, znělé a neznělé hlásky
-    Barevný český jazyk – vajíčko
-    Znaky jara – práce ve dvojicích
-    Velikonoční tvoření – vajíčka, kuřátka, zajíček, slepice, velikonoční věnec