Základní škola

Zima

26.2. 2022 jsme měli ve třídě 2.A projektový den: Zima. Děti si vzorně připravily hádanky, křížovky, přinesly knihy, některé se naučily i básně zpaměti. 
- zimní radovánky - příběh a práce s textem
- skupinová práce: barevná matematika
- ptáček v zimě - procvičování tvrdých a měkkých souhlásek
- celotřídní práce: Paní Zima
- výtvarné činnosti - ptáček
J. Komárková