Základní škola

Karneval

MgK A R N E V A L

Před jarními prázdninami nás hodně chybělo, proto jsme si karneval ve třídě udělali až po nich.
- hry a soutěže
- výroba čepiček a spirál
- přehlídka masek
- děti ze 6.A nám pomohly zvolit krále masek
- bodíky a malé sladkosti za odměnu
- karnevalový rej a tanec
Mgr. D. Havlíková