Základní škola

Noc s Andersenem

Začátkem dubna jsme si připomněli narození dánského spisovatele, básníka a novináře Hanse Christiana Andersena (nar. 2. dubna 1805). Jako každý rok (s vyjímkou dvou předešlých) proběhla v knihovnách i na školách  NOC   S  ANDERSENEM. Vzhledem k současné situaci tam ale děti nenocovaly, i tak si ale užily spoustu zábavy:
-    popletené pohádky
-    písmenková hra ve třídě
-    Kimova hra
-    křížovky
-    pohádkový pracovní list
-    večerní hra s baterkami a čelovkami
-    výroba sluchátek
-    večerní kino – Pohádka o princezně na hrášku + Květiny malé Idy (25 min.)
-    malý výrobek pro potěšení
-    klidná píseň na závěr
Děti byly moc hodné, celou dobu se mohly občerstvovat dobrotami, které pro ně připravily maminky, za což jim patří velký dík. Ve 21 hod. se děti rozcházely domů s rodiči, kteří si je před školou vyzvedli.                         Dana Havlíková tř. uč.