Základní škola

Plánek

Vydali jsme se po naší části města – Novém Hradci Králové, abychom si do plánku zakreslili, kde se co nachází. Snažili jsme se orientovat v mapce, zakreslovali jsme mapovými značkami obchody, zastávky, tělocvičnu... pojmenovali jsme ulice. Bylo krásně a všem se to podařilo.