Základní škola

Pokusy

V hodině Svět člověka jsme prováděli pokusy s látkami ( pevnými, kapalnými, plynnými ).
Rádi jsme zkoušeli a pozorovali, co dokáže voda, vzduch a některé sypké látky.
Vše patří do neživé přírody a tu teď právě probíráme.

D. Havlíková