Základní škola

Vesmír

VESMÍR


V rámci učiva  SVĚT  ČLOVĚKA jsme měli další projekt s názvem VESMÍR.
-    návštěva Hvězdárny a planetária 
-    využití poznatků ve výuce – referáty
-    krátké filmy  na IT
-    znázornění  Sluneční soustavy
-    poznatky o planetách
-    pěkné výkresy s danou tematikou
-    světlo a teplo ze Slunce vnímáno jako základní podmínka života
-    součásti neživé přírody
-    pokusy – vliv tepla a světla na růst rostlin
Mgr. Dana Havlíková