Základní škola

Strašidelná škola

Dne 31. 10. 2022 proběhl ve třídě 4. A projekt s názvem „strašidelná škola“, do které se aktivně zapojila celá třída. Děti na tento den přišly ve strašidelných maskách a samy se podílely na výzdobě třídy a občerstvení, které si s sebou přinesly. Na začátku vyučování obdržely strašidelný pergamen, který je nasměroval celkem na 7 úkolů. Úkoly byly plněny v průběhu celého vyučování a zároveň byly tematicky zaměřeny nejen na Halloween, ale byly i přizpůsobeny všem výukovým předmětům dne. Nechyběla ani výroba strašidelných netopýrů. Po splnění všech úkolů obdržely děti na pergamen pečeť a vyzvedly si mapu, která je dovedla k drobnému pokladu.

Děti si tento den velice užily, a to i díky tomu, že měly možnost se samy podílet na přípravě projektu (výzdoba, občerstvení). A zároveň jim byl nabídnut nevšední a hravý zážitek z učení. Škola hrou!