Základní škola

Svatý Martin

Dne 8.11. se ve 4. A konal projekt v rozsahu 2 vyuč. hod. Děti se rozlosovaly podle barev do 3 skupin. Jejich úkolem bylo obejít celkem 3 stanoviště. Jedni pracovali s textem, který si museli složit, a doplňovali slova do příběhu. Druzí byli ve tvořivé dílně, kde si mohli vybrat ze 3 možností. Vyráběli dle své volby meče sv. Martina, hlavu bílého koně nebo svatomartinskou husičku. Na husy však nedošlo. Zvítězily meče a sem tam přicválal koník. Třetí skupina četla o kouzelných vločkách a odpovídala na otázky do sešitu. Pokud byl někdo dříve hotov, zkusil si vystřihnout onu kouzelnou vločku. Skupiny rotovaly, a tak si každý splnil všechny úkoly. Výsledky naší práce můžete vidět ve vitríně u branky od silnice.
Až na nepřiměřený hluk se vše vydařilo. Alespoň máme co zlepšovat. Velkou pochvalu si děti přesto zaslouží. Obzvláště za chuť do práce a následný perfektní úklid třídy. Děkuji všem :-)
Purmová I.