Základní škola

Knihovna Komenský

Jan Ámos Komnský nedávno oslavil kulaté výročí od své smrti, 350 let. V knihovně pro nás byl připraven program o jeho životě. Vypozorovali jsme, že i když se mu nedařilo, dokázal velké věci. My jsme se zamysleli nad naším životem a sestavily si časovou osu, kde jsme si vyznačili + a - .
Seznámili jsme se s dílem Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde jsme se zaměřili na oblast rodiny. Zjistili jsme, jakým jazykem lásky promlouváme. Vyslechli sjme si, jak to mají ostatní skupiny, co jim udělá radost. 
Děkujeme Knihovně Nový Hradec Králové, že nám akci připravila.