Základní škola

Naši sousedi

Hodiny vlastivědy se proměnily v tvořivou dílnu. Ve skupinách máme za úkol vypracovat list se základními údaji sousedních státech České republiky. Musíme také vypracovat hru, pracovní list nebo vědomostní kvíz. Všechny skupiny pracují pečlivě a svědomitě. Některé výsledky si můžete prohlédnout.