Základní škola

Při výtvarných činnostech jsme se tentokrát zaměřili na kresbu. Hrneček s teplým nápojem bylo naše téma.