Základní škola

Začínáme

Takto jsem se přivítali ve škole. První dny jsme si vyprávěli o prázdninách. Opět jsme si vytvořili mapu, kde jsme cestovali. Dále jsem tvořili pravidla třídy a hráli různé hry.