Základní škola

Kreslíme

Při výtvarné na Biřičce jsme tvořili obrázky - “Co vidíš pod lupou”.