Základní škola

8.A a Karel Jaromír Erben

Prvotní úkol byl jasný. Vytvořit projekt literárního výletu tak, aby odpovídal zadaným kritériím. Regionální autor, období 19. století, snadnější dostupnost atd. Děti musely najít autobus, nebo vlak, zjistit dostupnost literárních památek a další náležitosti k tomu, aby se výlet mohl uskutečnit. Naše děti zvládly tento náročný logistický úkol skvěle – nakonec přesně podle jednoho projektu se daný výlet uskutečnil. Navštívili jsme Miletín, rodný dům Karla Jaromíra Erbena, prošli literárně-naučnou stezku se zastaveními, která symbolizovala každou báseň z KYTICE.  Podívali jsme se do středověkého klášterního sklepení s hlubokou studní – jediný pozůstatek po zchátralé tvrzi a opuštěném klášteře řádu Německých rytířů. A samozřejmě jsme svým rodinám a kamarádům nezapomněli z cesty přivézt miletínské modlitbičky. Některé modlitbičky ovšem do cíle své cesty nedorazily.