Základní škola

Přírodovědný seminář

Jaro nás vytáhlo ze třídy do přírody.