Základní škola

Národní muzeum

Devátá třída začala období výletů vzděláváním - exkurzí do Národního muzea v Praze. Hlavně jsme si zopakovali mineralogii, vývoj života na Zemi a druhovou rozmanitost živočichů. Výlet jsme završili úžasným výhledem na Prahu z kopule muzea.