Mateřská škola

Karneval

Obě naše třídy, Sluníčka i Broučci, se po svačince spojily, a začalo velké karnevalové dovádění. Na děti čekala přehlídka masek, soutěže, jako skákání v pytli a slalom s vejci a na závěr nechyběla ani diskotéka. Doufáme, že si to všichni moc užili.