Základní škola

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2022/2023

Začátek šk. roku 01. 09. 2022
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 02. 01. 2023 (vyučování začne 03. 01.2023)
Pololetní prázdniny 03. 02.  2023
Jarní prázdniny 13. 02. - 19. 02. 2023
Velikonoční prázdniny

06. 04. 2023

Hlavní prázdniny 01. 07. - 31. 08. 2023 (vyučování začne 04. 09. 2023)

Ředitelské dny:  24 10. 2022
                                25 10. 2022

 

Třídní schůzky

Čt 22. 09. 2022                      I. stupeň 16:30 - 17:30 
Čt 24. 11. 2022                        II. stupeň 17:30 - 18:30 
Čt 12. 01. 2023
Čt 23. 03. 2023
Čt 18. 05. 2023

 

Den otevřených dveří

07. 12. 2022 (8:00 – 12:00 hod.) 
01. 03. 2023 (8:00 – 12.:00 hod.)

 

Termíny konání LVVZ

bude upřesněno

 

Akce školy

Vánoční trhy 30. 11. 2022
Velikonoční dílny březen 2023
Krasopsaní 22. 04. 2023
Den Země duben
Nultá školička prosinec - březen

Sběr papíru

  • vše bude svázané provázkem
  • vážit budeme doma
  • lístek ( jméno, třída monožství ) odevzdejte u sběru
05. 10. - 06. 10. 2022 středa od 15:00 do 16:30 hod.
14. 12. - 15. 12. 2022 čtvrtek  od 7:00 do 8:00 hod.

15. 03. - 16. 03. 2023

 

31. 05. - 01. 06. 2023  

Poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna, Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové 500 02, tel: 495 265 423.
Školní psycholog: Mgr. Tereza Pokorná - tel: 495 264 511
                                                                 e-mail: pokorna@zsnovyhk.cz