Základní škola

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek šk. roku 04. 09. 2023
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024 (vyučování začne 03. 01.2024)
Pololetní prázdniny 02. 02.  2024
Jarní prázdniny 19. 02. - 25. 02. 2024
Velikonoční prázdniny

28. 03. 2024

Hlavní prázdniny 29. 06. - 01. 09. 2024 (vyučování začne 02. 09. 2024)

Ředitelské dny:  23. - 25. 10. 2023
                                

 

Třídní schůzky

Čt 21. 09. 2023                      I. stupeň 16:30 - 17:30 
Čt 23. 11. 2023                        II. stupeň 17:30 - 18:30 
Čt 11. 01. 2024
Čt 21. 03. 2024
Čt 23. 05. 2024

 

Den otevřených dveří

06. 12. 2023 (8:00 – 12:00 hod.) 
13. 03. 2024 (8:00 – 12.:00 hod.) - Změna termínu

 

Termíny konání LVVZ

bude upřesněno

 

Akce školy

Vánoční trhy 29. 11. 2023
Velikonoční dílny březen 2024
Krasopsaní 27. 04. 2024
Den Země duben
Nultá školička prosinec - březen

Sběr papíru

  • vše bude svázané provázkem
  • vážit budeme doma
  • lístek ( jméno, třída monožství ) odevzdejte u sběru
  • bez kartonu, knihy bez tvrdých desek
04. 10. - 05. 10. 2023 středa od 15:00 do 16:30 hod.
13. 12. - 14. 12. 2023 čtvrtek  od 7:00 do 8:00 hod.

13. 03. - 14. 03. 2024

 

05. 06. - 06. 06. 2024  

Poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna, Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové 500 02, tel: 495 265 423.
Školní psycholog: Mgr. Tereza Pokorná - tel: 495 264 511
                                                                 e-mail: pokorna@zsnovyhk.cz