Základní škola

Práce ve skupinách

Žáci v různých koutech třídy pracují bez problémů ve skupinách, nejvíce při hodinách českého jazyka, podle rychlosti své práce.