Základní škola

4.B - Výlet

Náš výlet tentokrát směřoval do Liberce, kde jsme navštívili  ZOO. Dopolední počasí nám přálo, zoologickou zahradu jsme si krásně užili, odpolední program jsme však museli trochu poopravit. Místo původně plánované návštěvy botanické zahrady a Sychrova se cílem naší cesty stal IQ park. V něm jsme velmi rádi pobyli dvě hodiny. Pak už jsme se ubírali cestou k domovu. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další akci, tentokrát v našem městě. 
28.6. se koná na Střední veterinární škole MEDOBRANÍ, na které se chystáme.       
Dana Havlíková, tř. uč.