Základní škola

Slovní význam

Žáci se učí v českém jazyce o významu slov, děti často pracují ve dvojicích, ve skupinách:
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- slova protikladná
- slova souznačná