Základní škola

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ve škole je zabezpečeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem. Spolupracují zejména s žáky, jejich rodiči, třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Jméno Funkce e-mail Telefon Konzultace
Mgr. Jolana Lehká výchovný poradce lehka@zsnovyhk.cz 495 264 360 po domluvě
Mgr. Tereza Pokorná školní psycholog   pokorna@zsnovyhk.cz 495 264 511

Út 8.00 - 15.00

po domluvě

Mgr. Martina Synáčková metodik prevence synackova@zsnovyhk.cz 495 264 511          po domluvě

 

Další poradenské instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové
Speciálně pedagogické centrum Rukavička HK
Speciálně pedagogické centrum LOGÁČEK
Školní poradenské pracoviště Mozaika