Základní škola

Vánoční trhy

Ve středu 28. 11. 2018 odpoledne jsme opět uspořádali tradiční Vánoční trhy pro žáky, rodiče i novohradeckou veřejnost. Na úvod se svým kulturním programem vystoupily děti z naší Mateřské školy Na Biřičce.Jejich vystoupení bylo velmi pěkné a hned po jeho skončení se všichni věnovali prohlídce i nákupu dárkových předmětů s vánoční tématikou, které vyrobili žáci jednotlivých tříd. Výtěžek z prodeje každá třída  použije na výlety a další své akce.

 

Všem přejeme klidný a pohodový advent.