Základní škola

Vánoční akademie

Blížící se sváteční období jsme ve škole zahájili celoškolní vánoční akademií.
Dopolední představení bylo určené pro žáky školy a odpoledne se mohli na jejich pěvecká, taneční a dramatická vystoupení přijít podívat rodiče, prarodiče, sourozenci a další návštěvníci. Vystoupení byla velmi zdařilá a sklidila zasloužený potlesk.