Mateřská škola

Dopravní hřiště – Sluníčka

S batůžky na zádech a přilbou jsme se vydali na zastávku MHD Pod Strání, abychom se přiblížili pomocí mhd k Dopravnímu hřišti v Třebši. Uvítala nás paní policistka, která pro děti měla připravený program. Děti si tak zopakovaly, k čemu slouží semafor, jak správně přecházet silnici, jaké známe  značky a proč používat přilbu na kole. Poté děti dostaly kolo nebo koloběžku a pravidla šly za doprovodu policistů vyzkoušet v praxi.