Základní škola

Knihovna NHK

Tentokrát jsme se v knihovně seznámili s biblí - svatou knihou křesťanů. Utkvělo nám v paměti, že bible je nejčtenější, nejpřekládanější a nejprodávanější knihou na světě. Po vyslechnutí několika příběhů jsme rozdělovali postavy na pohádkové bytosti a na postavy z bible.