Základní škola

Plyšák

Dnešní den jsme si užili s plyšáky. Každé dítě si přineslo plyšové zvířátko, které popisovalo podle zadání. Někdo si přinesl nápovědu z domu, někdo si krásně vypracoval. Dále jsme zkoumali velikost, obydlí, čím se živí jednotlivá zvířátka, kde žijí, vyhledávali jsme zajímavosti na internetu a byl to pěkný den.