Základní škola

Sportování bez hranic

Česko-polský projekt Sportování bez hranic

Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do projektu „Sportování bez hranic“.
Tento projekt navazuje na bohatou, více než dvacetiletou spolupráci obou partnerských měst Hradec Králové a Valbřich a více než šestiletou spolupráci v oblasti školství a kultury.
Cílem projektu je prohloubení již navázané spolupráce partnerských měst a navázání spolupráce tří hradeckých základních škol se třemi valbřišskými školami. Školy jsou k sobě přiřazeny na základě podobného zaměření volnočasových aktivit. Prostřednictvím výjezdů se žáci 6. - 9. tříd českých základních škol seznámí s polskými vrstevníky, s polskou kulturou, historií, s polským vzdělávacím systémem, s odlišným jazykem, národními zvyky,…. 
Výjezdy budou probíhat od září do listopadu 2014. Každá škola bude svou partnerskou školu jednou hostit a jednou přijede na návštěvu. Celkem se uskuteční 3 třídenní výjezdy v Hradci Králové a 3 ve Valbřichu.

 

Projektu se zúčastnily 3 hradecké školy: ZŠ Nový HK, ZŠ Štefcova a ZŠ Gočárova. Celkem 60 dětí z hradeckých škol se vydalo do polského Valbřichu a následně hostili 60 polských studentů. Za naši školu se projektu zúčastnilo 20 dětí ze 6.- 9. tříd .  Během  českého i polského výjezdu si vzájemně změřili své síly ve florbale, lehké atletice a naučili se pravidlům nové hry zvané Kin-ball. Krom sportovního zápolení děti čekal i bohatý doprovodný program.

Účast naší školy v projektu sportování bez hranic byla zmíněna v týdeníku Radnice z 10.12.2014