Základní škola

Olympiáda Bi

V tomto týdnu proběhla laboratorní část školního kola biologické olympiády. V kategorii D pozorovali žáci krystaly šťavelanu vápenatého a v kategorii C zásobní škrobová zrna v bramboru, fazoli a kukuřici.