Mateřská škola

Plavání

Nový školní rok jsme také zahájili v plavecké škole Vlnka ve Všestarech, kde jsme se seznamovali s vodou, hráli vodní hry a rozdělovali se podle našich plaveckých dovedností do skupinek.