Základní škola

Leonardo da Vinci

V úterý 03. 05. 2022 shlédli žáci 4. - 9. ročníku vzdělávací pořad s názvem Leonardo da Vinci, pořádaný pardubickou agenturou Pernštejni

Leonardo da Vinci patří k nejvýznamnějším umělcům a vědcům všech dob.

První část programu tvořily divadelní scénky ze života tohoto renesančního italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s jeho dílem, prohlédnout si kopie jeho obrazů (Monu Lisu, Dámu s hranostajem nebo Poslední večeři) a vyzkoušet si některé modely jeho vynálezů (bicyklu, víceranné pušky, létacího stroje či automatického kladiva).