Mateřská škola

Co se děje u Sluníček

U Sluníček se opět slavily narozeniny, připravovala se svatomartinská husa, pracovalo se s interaktivní tabulí, zkoušeli jsme určovat homonyma a antonyma, z lego kostek jsme skládali podzimní obrázky a nejen to