Základní škola

Stavební palec

Dne 12. září se žáci deváté třídy zúčastnili soutěže na SPŠ Stavební, která jim umožnila prohlédnout si školu a její učebny a blíže se seznámit s možností studia na této škole. Soutěžili tři týmy po třech žácích. Nejlépe se umístil tým ve složení Rezková, Křížková, Piskač na krásném osmém místě z 24. V rámci soutěže žáci stavěli cihlový domek, házeli na cíl, vyzkoušeli hasičskou techniku, jezdili s kolečkem, ale i řešili vědomostní kvízy.
Pro žáky, kteří nesoutěžili byl připraven zajímavý program na třech stanovištích - práce s grafickým programem pro architekty, práce s keramickou hlínou (stavění vlastního domečku) a vyřezávání a vystřihování skládaček.
Všem zúčastněným se program líbil a všichni si dopoledne strávené na SPŠ Stavební užili.