Mateřská škola

Hvězdárna

Ve čtvrtek 10. 11. 2022  navštívila třída Sluníček Hvězdárnu. Děti měly možnost pozorovat hvězdnou oblohu, podzimní podnebí a planety. V sále poté shlédly pohádku „Se zvířátky do vesmíru“ a nakonec jsme ještě zavítaly k dalekohledu a vyzkoušely gravitační pole.