Základní škola

Den jazyků

Ve středu 26. září 2018 proběhl na naší škole Den jazyků.  
Zúčastnili se ho žáci 5. - 9. tříd. Na 10 stanovištích pro ně připravili učitelé jednotlivé úkoly, které byly zaměřeny na některé evropské jazyky. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, o kterých se v běžné výuce nedozvědí.
Na stanovišti o češtině a slovenštině aneb “Jak bocian potkal čápa” děti práce obzvláště bavila. Přiřazovaly ke slovenským pojmům české ekvivalenty - stanoviště bylo vždy na 1 dané téma, např. zvířata, jídlo, osoby, slovesa, části těla atd. Děti si tak uvědomily, jak tak blízké národy, které žily po mnoho let pospolu, mohou mít tak odlišná slova.

Na jiných stanovištích děti přiřazovaly pozdravy k jednotlivým státům Evropy a jejich vlajky, hádaly, který znak z ruské azbuky odpovídá našemu písmenu, přečetly si ruskou říkanku, která byla převedena z azbuky do latinky. Všichni si zkusili napsat svoje jméno v psané azbuce. Ke konci si odpočinuli při jazykolamech (český, slovenský, ruský, anglický, polský).
Jinde měly děti za úkol dle indicií poznat, o jaký stát jde. Mezi indiciemi byly obrázky s předměty, které jsou typické pro danou zemi, zvukové ukázky – hymna, či mluvené slovo, nebo textové ukázky jazyka, kterým se v dané zemi hovoří.  Vybarvovaly mapy světa dle úředních jazyků Aj, Šj, Fj, Rj, portugalština. Ve třídách je čekaly různé jazykové kvízy, došlo i na umělý jazyk esperanto. Luštily šifru, text o dějinách naší školy, který byl zašifrován pomocí šifry, která se jmenuje Velký polský kříž. Data byla zašifrovaná pomocí substituční šifry (číslo=písmeno).
Vítanou novinkou bylo pro děti stanoviště, kde odpovídaly na zeměpisné kvízy pomocí  QR kódů. Správné odpovědi byly získány pomocí aplikace v tabletu pana učitele.
V herně se „ocitli“ žáci v sousedním Polsku, kde se jim paní učitelka představila v polštině, dozvěděli se o podobnosti dnů a měsíců v obou jazycích. Mohli si sami dny v týdnu vyslovit po vzoru paní učitelky.
Do projektu se zapojila i studentka na praxi z UHK, která starším dětem představila tzv. Pidgin English.
Celé dopoledne bylo ve škole živo. Všichni jsme si neobvyklé dopoledne užili a budeme se těšit na příští zajímavý projekt.

Mgr.Magda Knapová