Mateřská škola

Divadlo v MŠ

V září nás navštívil pan Peřina s pohádkou „O draku, co neumí říkar R“.