Mateřská škola

Informace pro rodiče

Zápis do MŠ 2024/2025

 

Přijímaní dětí na dobu určitou

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí ředitele o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Na Biřičce, Na Biřičce  1263/12, 500 08 Hradec Králové, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 oznamuje vyvěšením seznamu přijatých dětí dle registračních čísel. Seznam bude vyvěšen ve vývěsce mateřské školy a na internetových stránkách školy www.zsnovyhk.cz.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí bude možno vyzvednout v písemné podobě do vlastních rukou v Mateřské škole, Na Biřičce, Na Biřičce 1263, Hradec Králové.

Poplatek za MŠ ve výši 600,- Kč uhraďte bezhotovostně na:
Č. účtu: 27-1993230277/0100
Var. symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – poplatek MŠ (vzor: Jan Novák – poplatek MŠ)

 

Školní jídelna

Do MŠ Na Biřičce se strava dováží ze ZŠ NHK.

 

Rodiče  zašlou příslušný obnos na účet (je možné zaslat i větší částku na delší období než jeden měsíc). Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku. Všichni platí stravné předem.

 

Platbu stravného na daný měsíc je nutné poslat na účet jídelny nejpozději do 20. předešlého měsíce.

 

Platbu za stravné uhraďte bezhotovostně na:
Č. účtu: 43-4972590277/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – platba stravného MŠ (vzor: Jan Novák – platba stravného MŠ)                                               

 

V souladu s vyhláškou 107/2005sb., o školním stravování jsou s účinností od tohoto školního roku ceny stravenek stanoveny dle věku dítěte.  

 

Žáci MŠ

3 - 6 let 47 Kč/den (2 svačiny + oběd)
3 - 6 let 37 Kč/den ( 1 svačina  + oběd)
nad 6 let 51 Kč/den (2 svačiny + oběd)
nad 6 let 41 Kč/den ( 1 svačina  + oběd)

Dítě má nárok na oběd za sníženou cenu jen v době, kdy je přítomno v MŠ. Stejný nárok má i v době prvního dne nemoci. V dalších dnech nepřítomnosti (i z jiných důvodů) musí hradit oběd v plné výši (i když jej neodhlásí a neodebere).

Oběd je nutno odhlásit a přihlásit nejpozději do 13:00 hodin předešlého dne na telefonní číslo vedoucí jídelny 495 264 671.

 

Den v naší školce

 • Školka se otevírá v 6:30 hodin.
 • Po příchodu se rozloučíme s mamkou a taťkou, přivítáme se s dětmi i paní učitelkou a jdeme si hrát nebo pracovat do center aktivit. Tam kreslíme, modelujeme, vyrábíme různé předměty, prohlížíme si knížky, apod.
 • Když se všichni sejdeme, sedneme si do kroužku, pozdravíme se úsměvem, písničkou či pohlazením a vyprávíme si své zážitky. Také se domluvíme, co budeme dělat celý den.
 • Před svačinou si protáhneme celé své tělo. Zacvičíme si podle hudby, říkadel nebo s náčiním. Zahrajeme si pohybové a závodivé hry. 
 • Po cvičení si umyjeme ruce a jdeme si pochutnat na dobré svačince. 
 • Když se řádně posilníme, čekají na nás nové básničky, písničky, pohádky, tanečky i povídání o všem co nás zajímá.
 • Také dokončujeme činnosti z rána nebo pracujeme v centrech aktivit. 
 • V 9:30 hodin se oblékneme v šatně a jdeme ven. Poznáváme okolí mateřské školy, naše město, pozorujeme přírodu nebo si hrajeme v nedalekém lese. Někdy zůstaneme na školní zahradě. 
 • V 11:30 hodin se vracíme do školky a těšíme se, co bude dobrého k obědu. 
 • Po obědě se chystáme na odpočinek. Starší děti si důkladně vyčistí zoubky. Poslechneme si pohádku, posloucháme relaxační hudbu a ten kdo usne, může se prospat až do 14:00 hodin. Kdo spánek nepotřebuje, pouze odpočívá nebo si hraje potichu u stolečku ve třídě. Předškoláci pracují podle úkolů v časopise KuliFerda.
 • Před odpolední svačinkou, která je v 14:30 hodin, se protáhneme, umyjeme a učešeme. 
 • Po svačině se některé děti s námi rozloučí a odcházejí domů, ostatní si hrají nebo pracují podle svého zájmu. 
 • Školka se zavírá v 16:30 hodin.

 

Rozšířené činnosti

Aktivity Čas Vyučující
Angličtina pondělí a čtvrtek Mgr. Lucie Rychtářová
Šikovné ručičky každé liché úterý Bc. Jana Soukupová
Čtyřlístek každé sudé úterý Marta Hliněnská
Plavání a sauna pravidelně v pondělí Sportovní klub Vlnka Všestary
Lyžařská školička týdenní kurz