Základní škola

3. nultá školička

Na třetí nultou školičku dorazilo 15 dětí. Zopakovali jsme si rozcvičku, barvy, zazpívali si. Doplňovali zimní pracovní listy a poznávali roční období.

Za měsíc, 25. března 2024, se setkáme naposledy a pak už nás bude čekat zápis do 1. třídy.