Základní škola

Slabikář

V pondělí 04. 12. 2023 proběhla  Slavnost Slabikáře. Prvňáčci "skládali zkoušky" z Živé abecedy. Museli prokázat znalost písmen, slabik a slov. Svými vědomostmi měli zachránit zakletou princeznu Abecedku. Dceru krále Slabikáře z Písmenkového království, ve které se i proměnila celá naše třída. Za splnění úkolů získávali zlaté klíče, které pomohly k vysvobození princezny. Na závěr jim za tento čin přišel poděkovat, sám pan král Slabikář a všem předal nejcennější dar z Písmenkového království - SLABIKÁŘ. Z dětí se stávají malí čtenáři.
Prvňáčkům gratulujeme!