Základní škola

Slavnost Slabikáře

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla v 1. A Slavnost Slabikáře, v rámci které prvňáčci "skládali zkoušky" z Živé abecedy. Museli prokázat znalost písmen, slabik a slov. Paní učitelka je provedla všemi úskalími. Museli svými vědomostmi zachránit zakletou princeznu Abecedku. Dceru krále Slabikáře z Písmenkového království, ve které se i proměnila celá naše 1. A. Za splnění úkolů získávali zlaté klíče, které pomohly k vysvobození princezny. Na závěr jim za tento čin přišel poděkovat, sám pan král Slabikář a všem předal nejcennější dar z Písmenkového království - SLABIKÁŘ. Z dětí se stávají malí čtenáři.
Prvňáčkům gratulujeme!


M. Dlabáčková, tř. uč. + žáci 1. A