Základní škola

Kroužky

2021/2022

 

 

Přihlášení do kroužku 

 

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 04. 10. 2021. (V závislosti na epidemických opatřeních.)

  Název  

Třída

Den Hodina Vyučující Cena
1. 3D tisk   7. - 9. tř. Po 14.00 - 15.00 Ettler K. 700,- Kč
2. Míčové hry   1.-2.tř. Po 13.30 - 14.15 Nepokojová I. 600,-Kč
3. Vybíjená   3.-5.tř. Po 14.35 - 15.20 Nepokojová I. 600,-Kč
4. Keramický kroužek       2.tř. Út 1x14dní   L 13.00 - 15.00 Hladíková M. 700,-Kč
5. Keramický kroužek           3.- 4.tř.      Út 1x14dní  S 14.00 - 16.00 Hladíková M. 700,-Kč
6. Flétna pro zač.    1. - 6.tř. Po  12.45 - 13.30 Nedbalová O. 600,-Kč
7. Flétna pro pokr.    1. - 6.tř. Po  13.45 - 14.30 Nedbalová O. 600,-Kč
8. Šikovné ruce      1. - 5.tř. Út 1x14 dni  L 13.00 - 14.30 Rychtářová L.. 800,-Kč
9. Dramaťák   1. - 5.ttř Út 14.00 - 15.30 Pešková M. 600,-Kč
10. Ma - příprava na př. zk.    9. tř. Čt 07.00 - 07.45 Marková E. 800,- Kč
11. Čj - příprava na př. zk.   9. tř. Po 07:00 - 07:45
nebo 14:00-15:00
Pešková M. 800,- Kč
12. Redakce   5. - 9.tř.   po domluvě Rychtářová L. 0,-Kč

13.

Základy ruského jazyka   1. - 9. tř. St 1x14 dni 14.00 - 15.00 Pešková M. 600,- Kč
14. Sborový zpěv   1. - 5. tř. Čt 13.00 - 15.00 Pešková M. 600,- Kč
15. Výchova ke křesťanským hodnotám   1.- 9.tř. Po vzájemné dohodě Po vzájemné dohodě    
16.

Veselá věda - kroužky
zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie

  1. - 5. tř

 

St

 

 

14.00 - 15.00

Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz

1350,- Kč

 

17. Florbal  

1. - 2.tř.

3. - 5.tř

St

14.00 - 15.00 Přihlášky a více informací na:  www.florbalprodeti.cz   
18. Tanec  

1. - 5.tř.

6. - 9.tř

Čt 15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Přihlášky a více informací viz leták   
19.

Plavání s Vlnkou -

15. lekcí    

  1. - 3.tř Po 13.00 - 15.00

SK Vlnka

skvlnka@seznam.cztel. 775 690 307

 

2000,-Kč